Meet Your Doctor

PROFESSIONAL INSPIRATION

ก่อร่างสร้างจากความรัก ด้วยแรงบันดาลใจและความตั้งใจของ คุณหมอแพร แพทย์หญิงรัตนนรี ทองนพคุณ Founder & Medical Director at Raparis Clinic ที่มีความมุ่งมั่นและต้องการดูแลคนรอบตัวให้มีผิวพรรณที่สวยและสุขภาพดี ทั้งยังมีความชื่นชอบความงามตามธรรมชาติของคนแต่ละช่วงวัย จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องศาสตร์และศิลป์ของใบหน้า พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมความงามใหม่ๆ ที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากลมาใช้ในคลินิก ควบคู่กันไปกับทักษะการวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าได้อย่างแม่นยำ ตลอดจน “Artistic Sense (ศิลปนิสัย)” ที่มีต่อใบหน้าคนไข้ ปรับจุดที่กังวล เสริมจุดเด่น รวมถึงเปลี่ยนเป็นตัวเองให้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุด

doctor